mandag den 10. november 2014

Det Mobile Vejle 2015

Kære alle i Det Mobile Vejle

Vi vil gerne sikre os, at netværket har nogle rigtig gode, relevante netværksmøde temaer i 20015. Og gerne for så mange i Vejle Kommune som muligt.

Derfor har vi, der indkalder, valgt at bruge et møde i december på at finde indhold og temaer sammen med nogle af dem, der har fingeren på den "mobile puls".

Vi aflyser  mødet 24.11., men vender - forhåbentlig - stærkt tilbage.

Venlig hilsen

Jacob Knudsen, Anne-Mette Agermark, Linda Kruse og Mads Bo-Kristensen

lørdag den 13. september 2014

Aflysning af netværksmøde 24. september

Vi har aflyst netværksmødet 24. september. Næste møde bliver 24. november kl 13.-15.30.


tirsdag den 8. april 2014

Netværksmøde om Big DATA

2. april var der et netværksarrangement i Det Mobile Vejle. Deltagerne kom for at høre om og diskutere Big DATA og en smart brug af dem. Hvordan kan store mængder af data bruges til gavn for både borgere og virksomheder i en kommune som Vejle? Og hvordan sikrer man, at data arbejder for og ikke imod den enkelte borger og forbruger? Se mere om arrangementet her

Fotos fra dagen..

Oplæg ved Vinay Venkatraman fra Leapcraft innovation om, hvordan de
 udnytter styrken af store datasæt og får helt nye indsigter i et område


Laust Rich fra Finn Fonge A/S fortalte om deres innovative teknologier,
som kan samle og udnytte kørseldata

Allan Mark Kristsenten og Søren frisk fra eShout holdte oplæg om data
Mining og fortalte om, hvad eShouts data kan bruges til. 

Mange var mødt op til arrangementet for at høre om og diskutere Big DATA

fredag den 21. februar 2014

Big DATA - 2. april

Alle taler om Big DATA. Men hvad er Store DATA? Det er ikke bare store datasæt - det er meget mere. Netværksmøde i Det Mobile Vejle
2. april kl. 13 - 15.30
Xeneriet i Spinderihallerne
Alle er velkomne!


Kom og mød personer, der virkelig véd noget om Big DATA og en smart brug af dem. Hvordan kan store mængder af data bruges til gavn for både borgere og virksomheder i en kommune som Vejle? Og hvordan sikrer man, at data arbejder for og ikke imod den enkelte borger og forbruger? 

POLITIKEN 3. januar 2014: "Big data vil vende op og ned på din verden" (se også definition)

Hvad er BIG DATA og hvordan kan og bør de bruges?
v/ Vinay Venkatraman, Leapcraft Innovation
W
ebsites:  http://leapcraft.dk and  http://idnext.comI Leapcraft udnytter vi styrken i ​​store datasæt til at få nye indsigter og opdage helt nye nye muligheder på et område. Vi trænger bag om store datasæt  gennem en kombination af kvalitative og kvantitative metoder. Det helt nye muligheder for at skabe uforudsete muligheder for din organisation. Dette vil blive illustreret med cases. 
....
Vinay Venkatram er fra LeapCraft og har de internationale briller på. Oplægget foregår på engelsk. Vinay har optrådt utallige steder, bl.a.  på en dag om Big DATA , som Dansk Design Center og Spinderihallerne arrangerede 3. december 2013. Se mere her Hvis du gik glip af Vinay, så har du mulighed for at høre og tale med ham 2. april. 

Mobility in smart green cities - Mobil i Vejle
v/ Laust Rich og Charlotte Villemoes, Finn Fronge A/S

 • Intelligente Transport Systemer (ITS) som driver i øget mobilitet
 • Grøn transport som driver i den mobile verden
 • Øget effektivitet inden for persontransport
 • Internationale perspektivering i forhold til trængsel og mobilitet
Laust Rich og Charlotte Willemoes er fra Finn Frogne A/S  og har base I Vejle. De har optrådt flere steder, bl.a. på KLs netværksdage til en workshop om Smart Cities (21. nov). Her fortalte de om deres innovative teknologi, som kan samle og udnytte kørselsdata. De diskuterede med deltagerne, hvad disse kunne bruges til i forhold til smarte kørselsordninger i og på tværs af kommuner. Laust og Charlotte har mange gode idéer til, hvor man kan køre grønt både som kommune og virksomhed. 

Data Mining 
v/Allan Mark Kristensen, eShout
(Data Mining som betegner søgning efter mønstre og strukturer i større datamængder)
 • Hvad er eShout og hvordan fungerer vores Data Mining?
 • Hvad kan man bruge eShouts data til ?
  • Uddanelsesinstitutioner 
  • Gågade og shopping områder
  • Byplanlægning
Allan Mark Kristensen er fra e-Shout! og har ligeledes base i Vejle. Anne-Mette Agermark og Mads Bo-Kristensen traf Allan Mark Kristensen og hans kollega, da de var på jagt efter smarte måder at indsamle data om ”uddannelsesstrømme” i og omkring Vejle: Hvor og hvordan bevæger man sig før under og efter uddannelse? Kan det sige noget om nye steder, muligheder, overlap m.m. i forbindelse med med uddannelseslivet i Vejle Kommune…?  Dette netværksmøde er arrangeret af Anne-Mette Agermark (Teknik & Miljø), Linda Kruse (Sundhed & Forebyggelse), Jacob Knudsen (Vifin / B&U) og Mads Bo-Kristensen (Uddannelse & Læring / B&U)