torsdag den 10. oktober 2013

Netværksmøde 11. november

Der er netværksmøde i Det Mobile Vejle 11. november kl. 13 - 16 (bemærk sluttidspunktet). Det foregår i Pakkeriet i Spinderihallerne.Fokus i år er jo Smart City (Smart Vejle). Denne gang vil der være oplæg om bl.a. Smart Health. Det drejer sig om "smarte" eller "kloge" teknologistøttede løsninger til sundhedsområdet.

Smart City i øjenhøjde v/ Jacob Knudsen, VIFIN
Jacob Knudsen fra VIFIN arbejder i det daglige med digitale medier i forhold til læring og kulturformidling og som en del af dette hvordan Smart City begrebet kan understøtte dette arbejde. Bl.a. arbejder han sammen med Kjetil Sandvik fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (KU) på udviklingen af et nyt koncept: Smart city i øjenhøjde.
Konceptet skal give et bud på hvordan en Smart city kan tænkes enkelt, fleksibelt og med fokus på "byens menneskelige resourcer" og borgernes deltagelse i udviklingen. Bl.a. ved at formulere nogle centrale værdier for hvad en "Smart City i øjenhøjde" er. Udviklingen af konceptet er endnu i sin første fase, men Jacob Knudsen vil give et første kort indblik i arbejde og på den måde give et indspark der også kunne have relevans i forhold til Smart City inden for sundhedsområdet.

Telemedicin på godt og ondt v/ Christina Egelund Antonsen,  Gitte Kjeldsen, MedTech Innovation Center, Hospitalsenheden Horsens

Hospitalsenheden Horsens har arbejdet med telemedicin siden 2010. Der er opbygget erfaringer på mange områder; hvilken type patienter kan få glæde af telemedicin, hvilke holdninger har de sundhedsfaglige til telemediciin og hvilke kompetencer er der brug for, hvordan organiserer man telemedicin, hvilke teknologier er anvendt og har de fungeret?

Den første generation af den telemedicinske løsning har været én-sektoriel, idet Hospitalet har haft mere end 100 patienter med kol igennem et telemedicinsk behandlingsforløb. Næste generation af løsningen er tværsektoriel og kan anvendes til flere diagnoser og formål. Løsningen er ved at blive udviklet i et tæt samarbejde med Horsens Kommune og de praktiserende læger, samt Falck, Next Step Citizen og Copenhagen Living Lab. De første patienter er inkluderet og planen er, at mere end 300 patienter i løbet af de næste to år skal have tilbudt telemedicin. Endeligt er forarbejdet til tredie generations telemedicinsk løsning sat igang af Region Midtjyllands taskforce, idet man har en hypotese om, at de støttefunktioner, som skal sikre økonomi i telemedicin, skal placeres i et fælles tværsektorielt center. Dette bliver ligeledes afprøvet i Horsens.

Andre spørgsmål, som vil blive berørt vil være:
·         Mange virksomheder fortæller, at de er klar til telemedicin, men er det også, hvad Hospitalsenheden Horsens har erfaret?
·         Hvordan går man fra et projekt til storskala?

·         Hvilke støttefunktioner er der brug for, hvis man skal have telemedicin til at virke i storskala?


Genoptræning af sen-hjerneskade med talegenkendelse/ Thomas K. Hansen - VIFIN
Kan man genoptræne talesproglige vanskeligheder hos sen-hjerneskadede via talegenkendelse?
Videnscenter for Integration, Dansksimulatoren Aps og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi har per 1. oktober 2013 påbegyndt udviklingen af KommunikationsSimulatoren, KomSim. I samarbejde med en række logopæder der har afprøvet teknologien i Dansksimulatoren, er det blevet vurderet at talegenkendelse potentielt kan tilbyde apoplektikere et væsentligt træningsredskab til tidligere massiv indsats, samt intensiveret selvtræning.

KomSim skal kunne identificere og korrigere specifikke sproglige problemer som patienterne oplever ved såvel impressiv som ekspressiv afasi, og derigennem forhåbentlig hurtigere hjælpe dem til en bedre hverdag.

Pause og netværkssnak

KMD Talegenkendelse / KMD Mobil Talegenkendelse  v/ Stine Fritsdal 
Med KMD Mobil Talegenkendelse kan registreringen ske hurtigt og nemt mens medarbejderen er på farten, hvilket giver tidstro data, besparelser og mulighed for optimerede arbejdsgange. KMD Mobil Talegenkendelse betyder en mere effektiv arbejdsgang hvor eksempelvis den tilsynsførende vil kunne lave sagsbehandling på farten og i nogle tilfælde sammen med kunden. Og hvad med den pædagogiske konsulent, der kan tale sin indstilling ind mens vedkommende sidder med eksempelvis en institutionsleder. Eller SOSU assistenten, der via autotekster kan indrapportere meget store dele af dagens arbejde. Læs mere her


Online bureauet Sort Kaffe - udvikling af Apps v/Jeannette Eis
På trods af navnet SortKaffe, har vi ikke noget med kaffe at gøre. Vi er derimod et online bureau, med fokus på udvikling af apps til både smartphones og tabletsApps er det ”nye” sort. Der er rigtig mange apps på markedet og nogle menes, at være mere brugbare end andre. Vores fokus er på udvikling af apps, der kan gøre hverdagen lettere, smartere og mere effektiv. Vi udvikler løsninger, der er brugerrettet og brugervenlige. De to ord er godt nok buzzwords, brugt af mange, men det gør dem ikke mindre værd. Vi fortæller om os og giver et oplæg til, hvordan/hvilke apps, man kan udvikle indenfor emnet "health". Læs om vores bud på meningsfyldt apps her.

Afrunding