torsdag den 24. januar 2013

Netværksmøder i 2013 med nyt format

Hvordan kan netværksmøderne i Det Mobile Vejle fornyes og styrkes, så de bliver endnu mere interessante for deltagerne? Det har vi overvejet og er også i færd med at datofastlægge de 6 netværksmøder i 2013.

I forhold til det gamle format vil vi gerne gøre det mere dialogbaseret. Det vil sige at der hver gang skal være mere til at diskutere dagens tema - og ikke mindst de mere uformelle netværkssamtaler. Dette vil vi forsøge at styrke ved at arbejde med følgende skabelon til dagsorden:

1.    Velkomst og præsentation af hinanden
2.    Dagens oplæg + diskusion
3.    Pause med netværkssnak
4.    Den lokale vinkel på dagens tema (hvem af de lokale arbejder også med dagens tema og hvem overvejer at gøre det? Hvad er deres tanker)

Foto: Tine Hvolby, Fotco
De faste neværksmøder fastlægges til at være 4 om året fra kl. 13-15. Dertil indtænkes 2 årlige udvidede temadage ( halvdagsarrangement) i seminar stil med oplæg og korte workshops (eksempelvis fra 12 - 16)

I forhold til mødesteder, forestiller vi os at vi kan flytte lidt rundt i forhold til hvor dagens tema passer bedst ind. Det betyder også at vi kan vælge at holde møder udfra hvilke målgrupper vi gerne vil have deltager.

Rød tråd i årets møder og temadage

Årets overordnede tema er "tværfagligt samarbejde".

Et overordnet tema består af flere underordnede temaer, der alle har tværfagligt samarbejde udgabgspunkt.

Ideliste til undertemaer:

1. Privat-offentligt samarbejde

2. Fri data samarbejde. Hvem har nteresse i datadeling og hvordan kan man samarbejde om det.

3. Kommunikationsplatforme. Hvilke findes og i hvilke sammenhænge kan de være nyttige?

4. inden for hvilke digitale omårder er Vejle længst fremme? Og hvordan kan det udnyttes til mere strategisk samarbejde?

5 Hvordan vi bruger forskning i Vejle Kommune?

6. De Digitale indfødte og hvordan skal en by indrettes i forhold til dem?

7. Augmented Reality som kommunikationsplatform

8. Hvordan formidler man med digitale medier. Digitale medier er ikke bare den nye bog, men man skal formidle på mediets præmis

9. Smart City

10.  Etc...

Anne-Mette Agermark, Linda Kruse, Line Sofie Scharup Krogh, Anne Charlotte Petersen, Allan Loumann Lissau, Niels Ole Ankerstjerne, Jacob Knudsen og Mads Bo-Kristensen