torsdag den 12. december 2013

eShout - et spændende firma fra Vejle

Vejle-fimaet eShout vil kunne bidrage til Vejles udvikling med en ny form for kundestrømsanalyser. Mød eShout på netværksmøde i Det Mobile Vejle i 2014. 
Med eShout's annonceringssystem, vil vi kunne opbygge målrettede kundestrømsanalyser til gavn for både kommune og borgere.


Ved hjælp af ny smartphone teknologi kan eShout medvirke til at bringe Vejle et skridt fremad i den teknologiske udvikling. eShouts ambition er at nå udover både Vejle og Danmarks grænser.

fredag den 22. november 2013

Smart City i øjenhøjde - oplæg på KL netværkdsdage

Oplæg på KL Netværksdage 21.11.13 - på  Hotel Comwell i Kolding. Jacob Knudsen har i længere tid arbejdet med begrebet "Smart City i øjenhøjde". Se eller gense præsentationen, hvor Jacob sammen med Anne-Mette Agermark og Mads Bo-Kristensen viser, hvad Smart City i øjenhøjde (for alle!) er og hvordan der arbejdes med det i Vejle Kommune.

 


NB! Vejle Kommune v/VIFIN og Uddannelse & Læring deltager i et netværk om Smart Cities på initiativ af Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter og Aarhus Universitet. Netværket har deltagelse af en  række kommuner, der inspirerer hinanden (og Ministeriet) til at tænke i konkrete Smart City-løsninger på kommunale udfordringer. VIFIN (med Jacob Knudsen i spidsen) bidrager med en lang række konkrete eksempler og fremgangsmåder, som har til formål at fremhæve de enkle bruger- og borgernære løsninger.

Besøg Smart Vejle -  oplev, hvordan Smart City begrebet og dets konkrete udmøntning kan se ud - i øjenhøjde. 

torsdag den 10. oktober 2013

Netværksmøde 11. november

Der er netværksmøde i Det Mobile Vejle 11. november kl. 13 - 16 (bemærk sluttidspunktet). Det foregår i Pakkeriet i Spinderihallerne.Fokus i år er jo Smart City (Smart Vejle). Denne gang vil der være oplæg om bl.a. Smart Health. Det drejer sig om "smarte" eller "kloge" teknologistøttede løsninger til sundhedsområdet.

Smart City i øjenhøjde v/ Jacob Knudsen, VIFIN
Jacob Knudsen fra VIFIN arbejder i det daglige med digitale medier i forhold til læring og kulturformidling og som en del af dette hvordan Smart City begrebet kan understøtte dette arbejde. Bl.a. arbejder han sammen med Kjetil Sandvik fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (KU) på udviklingen af et nyt koncept: Smart city i øjenhøjde.
Konceptet skal give et bud på hvordan en Smart city kan tænkes enkelt, fleksibelt og med fokus på "byens menneskelige resourcer" og borgernes deltagelse i udviklingen. Bl.a. ved at formulere nogle centrale værdier for hvad en "Smart City i øjenhøjde" er. Udviklingen af konceptet er endnu i sin første fase, men Jacob Knudsen vil give et første kort indblik i arbejde og på den måde give et indspark der også kunne have relevans i forhold til Smart City inden for sundhedsområdet.

Telemedicin på godt og ondt v/ Christina Egelund Antonsen,  Gitte Kjeldsen, MedTech Innovation Center, Hospitalsenheden Horsens

Hospitalsenheden Horsens har arbejdet med telemedicin siden 2010. Der er opbygget erfaringer på mange områder; hvilken type patienter kan få glæde af telemedicin, hvilke holdninger har de sundhedsfaglige til telemediciin og hvilke kompetencer er der brug for, hvordan organiserer man telemedicin, hvilke teknologier er anvendt og har de fungeret?

Den første generation af den telemedicinske løsning har været én-sektoriel, idet Hospitalet har haft mere end 100 patienter med kol igennem et telemedicinsk behandlingsforløb. Næste generation af løsningen er tværsektoriel og kan anvendes til flere diagnoser og formål. Løsningen er ved at blive udviklet i et tæt samarbejde med Horsens Kommune og de praktiserende læger, samt Falck, Next Step Citizen og Copenhagen Living Lab. De første patienter er inkluderet og planen er, at mere end 300 patienter i løbet af de næste to år skal have tilbudt telemedicin. Endeligt er forarbejdet til tredie generations telemedicinsk løsning sat igang af Region Midtjyllands taskforce, idet man har en hypotese om, at de støttefunktioner, som skal sikre økonomi i telemedicin, skal placeres i et fælles tværsektorielt center. Dette bliver ligeledes afprøvet i Horsens.

Andre spørgsmål, som vil blive berørt vil være:
·         Mange virksomheder fortæller, at de er klar til telemedicin, men er det også, hvad Hospitalsenheden Horsens har erfaret?
·         Hvordan går man fra et projekt til storskala?

·         Hvilke støttefunktioner er der brug for, hvis man skal have telemedicin til at virke i storskala?


Genoptræning af sen-hjerneskade med talegenkendelse/ Thomas K. Hansen - VIFIN
Kan man genoptræne talesproglige vanskeligheder hos sen-hjerneskadede via talegenkendelse?
Videnscenter for Integration, Dansksimulatoren Aps og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi har per 1. oktober 2013 påbegyndt udviklingen af KommunikationsSimulatoren, KomSim. I samarbejde med en række logopæder der har afprøvet teknologien i Dansksimulatoren, er det blevet vurderet at talegenkendelse potentielt kan tilbyde apoplektikere et væsentligt træningsredskab til tidligere massiv indsats, samt intensiveret selvtræning.

KomSim skal kunne identificere og korrigere specifikke sproglige problemer som patienterne oplever ved såvel impressiv som ekspressiv afasi, og derigennem forhåbentlig hurtigere hjælpe dem til en bedre hverdag.

Pause og netværkssnak

KMD Talegenkendelse / KMD Mobil Talegenkendelse  v/ Stine Fritsdal 
Med KMD Mobil Talegenkendelse kan registreringen ske hurtigt og nemt mens medarbejderen er på farten, hvilket giver tidstro data, besparelser og mulighed for optimerede arbejdsgange. KMD Mobil Talegenkendelse betyder en mere effektiv arbejdsgang hvor eksempelvis den tilsynsførende vil kunne lave sagsbehandling på farten og i nogle tilfælde sammen med kunden. Og hvad med den pædagogiske konsulent, der kan tale sin indstilling ind mens vedkommende sidder med eksempelvis en institutionsleder. Eller SOSU assistenten, der via autotekster kan indrapportere meget store dele af dagens arbejde. Læs mere her


Online bureauet Sort Kaffe - udvikling af Apps v/Jeannette Eis
På trods af navnet SortKaffe, har vi ikke noget med kaffe at gøre. Vi er derimod et online bureau, med fokus på udvikling af apps til både smartphones og tabletsApps er det ”nye” sort. Der er rigtig mange apps på markedet og nogle menes, at være mere brugbare end andre. Vores fokus er på udvikling af apps, der kan gøre hverdagen lettere, smartere og mere effektiv. Vi udvikler løsninger, der er brugerrettet og brugervenlige. De to ord er godt nok buzzwords, brugt af mange, men det gør dem ikke mindre værd. Vi fortæller om os og giver et oplæg til, hvordan/hvilke apps, man kan udvikle indenfor emnet "health". Læs om vores bud på meningsfyldt apps her.

Afrunding

tirsdag den 25. juni 2013

Indtryk fra netværksmøde på Green Tech Center

Der var netværksmøde i Det MobileVejle 19. juni  på Green Tech Center i Vejle. Som de øvrige møder i 2013 var overskriften Smart City. Se evt. bloggen Smart City Vejle

Niels Ole Ankerstjerne optog  oplæggene med sin iPad  Niels Ole har lagt optagelserne i Dropbox, hvor I først vil kunne se og høre Dorthe Bramsen Clausen fra Green Tech og derefter Lektor Martin Brynskov fra Smart Aarhus og Center for Digital Urban LIving ved Aarhus Universitet.

Se optagelserne her
torsdag den 6. juni 2013

Green Tech & Smart Cities 19. juni

Netværksmødet 19. juni (kl. 13-15) bliver  holdt på Green Tech Center - Smart Grid Living Lab.  Netværksmødet har - som alle møder i 2013 - hovedoverskriften "Smart City".Der vil være oplæg v/Green Tech Center, der fortæller om stedet og om nogle af de (mobile) miljøteknologier, der anvendes idag.


Herudover får vi besøg en af dem, der ved mest om Smart Cities, herunder mobile teknologier, i Danmark. Martin Brynskov holder oplæg under overskriften Smart Cities: En skandinavisk tredje vej. Han har sendt os denne introduktion til sit oplæg:

"Alle byer vil være smarte, men hvad vil det sige. Martin Brynskov giver eksempler fra hele verden på, hvordan forskellige byer griber det an, så det bliver lidt lettere at forstå, hvad vi står over for. Udfordringen er, at stort set alt skal gentænkes i lyset af den digitale tsunami, der skyller hen over os, og det handler ikke kun om energi og bæredygtighed. I Danmark har vi fine forudsætninger for at gennemgå omstillingerne på en god måde, der dels kommer os selv til gode, og måske kan inspirere andre."

Martin Brynskov, Aarhus Universitet
Martin Brynskov er lektor, ph.d. på Aarhus Universitet. Han er akademisk koordinator af AU Smart Cities, med-koordinator af det danske smart city-netværk, medstifter af Smart Aarhus og forsker ved Centre for Participatory Information Technology. Han har forsket i mobile teknologier, borgerkommunikation og digital byudvikling i et årti, og rejst verden rundt for at tale om og forstå smart cities. Han er ph.d. fra Datalogi, kandidat fra Informationsvidenskab og har et sidefag i Klassisk Græsk.

Links:

torsdag den 25. april 2013

Netværksmøde på Green Tech Center 19. juni

Netværksmødet 19. juni (kl. 13-15) bliver  holdt på Green Tech Center - Smart Grid Living Lab. Der vil komme mere information ud om mødet. Netværksmødet har - som alle møder i 2013 - hovedoverskriften "Smart City".Denne gang får vi bl.a. oplæg fra Green Tech Center, der på rigtig mange måder repræsenterer tanker om Smart City. Grøn energi er idag i høj grad et spørgsmål om "smarte" løsninger både for private, det offentlige og erhvervslivet. Der lægges op til spændende samarbejder og netværksdannelser mellem Green Tech, erhvervsliv og bl.a. skoler. 

Skriv datoen 19. juni (kl. 13-15) ind i jeres kalender. Endelig dagsorden kommer her på bloggen.

vh. Jacob Knudsen, Jørgen Ranlev, Jeanette Kristensen og Mads Bo-Kristensen. 

tirsdag den 19. marts 2013

Åbent netværksmøde om Smart Cities 11. april

Der er netværksmøde i Det Mobile Vejle 11. april kl. 13-15 i Pakkeriet i Spinderihallerne. Mødets tema er Smart Cities. Der er tre spændende oplæg på programmet. Alle er velkomne.Smart Aarhus - en prototype på morgensdagens digitale by og velfærdssamfund
v/ Jonas Kroustrup, Region Midtjylland og medstifter af Smart Aarhus

Se præsentationen (kommer)

Smart Aarhus er partnerskab mellem bl.a. Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet og Teknologisk Institut. Initiativet handler om at bringe borgere, myndigheder, forskere og virksomheder tættere sammen for at give mulighed for at samarbejde om at skabe digitale og kreative løsninger på samfundsmæssige udfordringer. En af medstifterne - Jonas Kroustrup - vil fortælle om visionen og processen gennem erfaringer fra arbejdet med at skabe Smart Aa

Skaber smarte byer dumme borgere?
 v/ Kjetil Sandvik, cand.mag., ph.d., lektor i medievidenskab ved Institut for Medier, Erkendelse og Filosofi, Københavns Universitet

Se præsentationen

Det offentlige går nu digitalt med meget hastigt tempo. Et sted har man valgt at sætte ekstra midler og kræfter af til at hjælpe de ældre generationer med denne overgang under titlen Get Online Week. Dette signalerer en forbløffende lille kendskab til målgruppen og er et eksempel på hvordan smart city strategier kan skabe borgere, der følger sig sad udenfor udviklingen, når disse strategier ikke udvikles og gennemføres i øjenhøjde. Kjetil Sandvik, Københavns Universitet, fortæller om sit forskningsprojekt Meaning Across Media og dets tilknytning til Smart City Vejle og gør sig tanker om vigtigheden af at have brugerne med på råd når der skal udvikles nye og smarte tiltag på fx efteruddannelsesområdet.

Se præsentationen

2D-koder i Smart Cities
v/Jesper Faber Stuhr, ansvarlig for Scanbuy Inc i Nordeuropa
Vejle Kommune har sammen med Scanlife lavet sitet MobiSticks.dk, hvor insitutioner, virksomheder og borgere kan lave deres egne 2D-koder. Det er allerede ved at være længe siden. Hvad kan vi med 2D-koder idag? Jesper Stuhr vil vise eksempler på hvordan 2D koder brugt af en kommune, by eller byens virksomheder – kan måle på f.eks. serviceniveau, borgerens eller ”kundens” oplevelse af den service man lige har fået, samtidig med at man markedsfører seværdigheder eller andet af interesse.

Jesper Faber Stuhr er ansvarlig for Scanbuy Inc i Nordeuropa samtidig med at han udvikler mobile koncepter og services baseret på sine erfaringer med Scanlife. Scanbuy er virksomheden bag platformen Scanlife.


Se præsentationen

torsdag den 24. januar 2013

Netværksmøder i 2013 med nyt format

Hvordan kan netværksmøderne i Det Mobile Vejle fornyes og styrkes, så de bliver endnu mere interessante for deltagerne? Det har vi overvejet og er også i færd med at datofastlægge de 6 netværksmøder i 2013.

I forhold til det gamle format vil vi gerne gøre det mere dialogbaseret. Det vil sige at der hver gang skal være mere til at diskutere dagens tema - og ikke mindst de mere uformelle netværkssamtaler. Dette vil vi forsøge at styrke ved at arbejde med følgende skabelon til dagsorden:

1.    Velkomst og præsentation af hinanden
2.    Dagens oplæg + diskusion
3.    Pause med netværkssnak
4.    Den lokale vinkel på dagens tema (hvem af de lokale arbejder også med dagens tema og hvem overvejer at gøre det? Hvad er deres tanker)

Foto: Tine Hvolby, Fotco
De faste neværksmøder fastlægges til at være 4 om året fra kl. 13-15. Dertil indtænkes 2 årlige udvidede temadage ( halvdagsarrangement) i seminar stil med oplæg og korte workshops (eksempelvis fra 12 - 16)

I forhold til mødesteder, forestiller vi os at vi kan flytte lidt rundt i forhold til hvor dagens tema passer bedst ind. Det betyder også at vi kan vælge at holde møder udfra hvilke målgrupper vi gerne vil have deltager.

Rød tråd i årets møder og temadage

Årets overordnede tema er "tværfagligt samarbejde".

Et overordnet tema består af flere underordnede temaer, der alle har tværfagligt samarbejde udgabgspunkt.

Ideliste til undertemaer:

1. Privat-offentligt samarbejde

2. Fri data samarbejde. Hvem har nteresse i datadeling og hvordan kan man samarbejde om det.

3. Kommunikationsplatforme. Hvilke findes og i hvilke sammenhænge kan de være nyttige?

4. inden for hvilke digitale omårder er Vejle længst fremme? Og hvordan kan det udnyttes til mere strategisk samarbejde?

5 Hvordan vi bruger forskning i Vejle Kommune?

6. De Digitale indfødte og hvordan skal en by indrettes i forhold til dem?

7. Augmented Reality som kommunikationsplatform

8. Hvordan formidler man med digitale medier. Digitale medier er ikke bare den nye bog, men man skal formidle på mediets præmis

9. Smart City

10.  Etc...

Anne-Mette Agermark, Linda Kruse, Line Sofie Scharup Krogh, Anne Charlotte Petersen, Allan Loumann Lissau, Niels Ole Ankerstjerne, Jacob Knudsen og Mads Bo-Kristensen