søndag den 30. december 2012

Formidling på mobile platforme


Vejle Bibliotekerne har afsluttet projektet Formidling på mobile platforme


Det er en analyse af hvordan bibliotekernes kerneydelser bedst finder anvendelse på mobile platforme, og hvordan de indgår i bibliotekernes relationsskabende aktiviteter. Med dette projekt har de deltagende biblioteker fået mulighed for at evaluere de eksisterende applikationer - men også kigge udover det, der eksisterer i dag og klarlægge, hvordan bibliotekerne kan bruge mobile applikationer til at gøre bibliotekstilbuddet attraktivt for nye målgrupper samt tilføre værdi til de eksisterende bibliotekstilbud.

Der er bl.a. en komparativ analyse, hvor der kigges på telefoner vs. tablets, valg af platform m.v. Se den her


Biblioteket har netop udvidet sin mobl-app med en scanningsmulighed, hvor man ved at scanne en stregkode på et af bibliotekets materialer får information om forfatteren, anmeldelser, henvisning til andre spændende titler m.v. – læs mere her og prøv her 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar