onsdag den 28. november 2012

Netværksmøde 4. december


Kl. 13-15 i Pakkeriet, Spinderihallerne

Kære alle i Det Mobile Vejle


Så er programmet ved at være på plads til næste netværksmøde i 
Det mobile Vejle. På programmet er bl.a. følgende to spændende punkter:Classroom 2.0 

Claus Raaen Thomsen fortæller om PlayAlives nye "Flexible Interactive Learning Platform" (forkortet FIL - dog stadig en arbejdstitel). Platformen har bl.a. været testet på tre skoler i Vejle Kommune. Der er en mobil dimension af platformen i støbeskeen. FIL har til formål et udvikle et nyt velfærdsteknologisk produkt i form af en interaktiv læringsplatform med tilhørende lærings- og aktivitetsapplikationer. FIL skal kombinere leg, læring og bevægelse, så børnenes motivation for at lære nyt øges. Indlæringen bliver ganske enkelt sjovere og nemmere, fordi indlæringsaktiviteterne i FIL både bygger på spil-elementer og inddrager fysisk aktivitet. FIL vil dermed være oplagt til de børn, der har svært ved at sidde stille og fungere i en almindelig klasseundervisningskontekst. I udviklingen af lærings- og aktivitetsapplikationerne vil vi kombinere og tage det bedste fra innovative og traditionelle indlæringsmetoder.


Produktets design og funktionalitet skal udformes, så det motiverer til øget fysisk aktivitet i skolen som en naturlig del af skoledagen med deraf betydelige afledte positive sundheds- og indlæringsresultater

Kort fortalt vil vi opbygge Class Room 2.0 som er vores bud på fremtidens læringsform med fokus på somatisk, game-based og inkluderende læring.  Platformen har været aftestet på tre skoler i Vejle Kommune og i og udenfor Learning Lab i Skolegade
Bruger-dreven udvikling af læringsApps
Mads Laurberg Halse fra Bytelab fortæller om bruger-dreven udvikling af f læringsapps. Mads har sendt os dette spændende oplæg: 

  • Kort om vores bagvedliggende motivation for at gå at dykke ned i et - for os - relativt nyt område som læringsApps: At bidrage til at skabe gode læringsApps, med det vi kan bidrage med – at programmere, drive udviklingsprocesser og etablere netværk med de der han den viden om konteksten, som vi selv mangler
  • Skitsering af hvad vi har arbejdet med de sidste 3 måneder siden start på projektet, herunder det netværk vi har opbygget blandt lærere, fagfolk, didaktikere, It-konsulenter og kommuner
  • Lidt om www.appspiren.dk . Sitet er under udvikling og tænkt som et middel til at hjælpe målet - at skabe bedre læringsApps – på vej. Det er tanken at sitet kommer til at fungere som knudepunkt for bruger-dreven udvikling af læringsApps, med indvolvering af elever, lærere osv. Mock-ups er vedhæftet.
  • Evt. en kort præsentation et af de konkrete læringsApp koncepter vi har udviklet sammen med lærere / didaktikere
Foto Tine Hvolby, Fotoco.dk


"Happy hour - ordet er frit"
Her er der mulighed for deltagerne kan fortælle om projekter og idéer til projekter.

Derudover vil der som sædvanligt være tid til at netværke, en kop kaffe og en hygelig sludder med kollegaer og "kommende samarbejdspartnere".

Husk, at alle er velkomne - så inviter gerne en kollega med. 

Vh, Jacob, Noa, Tine og Mads

torsdag den 22. november 2012

Fokus på Digital Uddannelse & Læring

Temadagen Den Digitale Skole 19.11 blev en spændende dag med  bidrag fra en lang række oplægs- og workshopholdere. 100 skoleledere, it-vejledere, læringscentermedarbejdere og enkelte andre hørte om (og prøvede at være i) Den digitale skole.

Se mere på Vejle Digitale Skoler, bl.a. hvordan skolerne arbejder med tablets, herunder  "iPads i en skole i Bevægelse - Mine første 100 dage med iPad" (et forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med Aalborg Universitet)Se flere fotos af fotograf Tine Hvolby -  Fottoco.dk

Husk, du altid kan se mere på Vejle Digitale Skolers Facebook.side

fredag den 16. november 2012

Mobile Services

Tak til Mette Gert Clarup for referencen til konsulentbureauet Designit's temanummer
Mobile Services - A thousand opportunities in your user's pockets


"The right digital presence can fundamentally change your business - not least because of the costumer data you get to collect when offering your services on a mobile platform. So go mobile or get left behind" - Designit: Mobile Services s. 12

søndag den 11. november 2012

Forlag anvender MobiSticks

Flere og flere anvender MobiSticks.dk, der er et projekt under Det Mobile Vejle.


Der er ingen tvil om, at den supersimple adgang til at fremstille egne 2D-koder er en af forklaringerne. Det har forlaget Clio Online set og tilbyder nu sine brugere forslag til, hvordan det kan gøres.

Clio Online er et internetforlag, der udgiver digitale undervisningsmidler til grundskolen og gymnasiet. 
Se evt. også Roland Hachmanns Pixi-bog om MobiSticks