tirsdag den 23. oktober 2012

Stol på ingen!

Af Jacob Knudsen, VIFIN

Året er 2012. På overfladen ånder alt fred og ro i Koldings gader. Men engang for længe siden i det herrens år 1597, var det noget helt andet. Byens slot står i flammer og rundt om i gaderne er nogle af byens mest prominente borger involveret i små lyssky affærer. På vej igennem byen er en 13-årig dreng ved navn Eskild. Han skal bringe et vigtigt brev op til Kongen. Undervejs bliver han vidne til alle disse lyssky affærer og i et af tilfældene ”så han for meget”. Eskild forsvandt sporløst og dukkede først op til overfladen mere end 400 år senere, da hans kranie blev fundet ved udgravningen til nogle varmerør. Der var et stort hul i siden af kraniet…

Hvad der mere præcist skete, vil vi ikke afsløre her. Faktisk er det meningen, at brugerne selv skal gætte på hvem der slot Eskild ihjel. Og mulighederne er mange. Hele 9 mistænkte.Sammen med Koldingbibliotekerne har Jacob Knudsen fra VIFIN udviklet en helt ny Renæssancekrimi til SmartPhone app Layar Reality Browser. Krimien hedder Stol på ingen! og blev lanceret i sidste uge i forbindelse med Efterårsferien.
I Stol på Ingen sendes deltagerne af sted som detektiver i en krimigåde der samtidig fører dem rundt til 12 historiske steder i Kolding bymidte. Med deres egen smartphone som lup skal de være med til at finde ud af, hvem morderen er og via en afstemningsmulighed i App’en stemme på den person, som de tror, er morderen.

Et eksperiment med Augmented Reality, krimi og spil

Formålet med projektet har været at eksperimentere at kombinere krimigenren med nye digitale muligheder. Samtidig har det været et ønske at inddrage brugerne på en mere aktive, legende og lærende måder i selve oplevelsen og at flytte aktiviteten udenfor i byen rum.

Byens rum som spillebræt

I stol på Ingen fungerer byrummet med dets nye og gamle huse som et spillebræt for krimifortællingen, der udfolder sig i kraft af brugerens konkrete vandretur gennem byen og de valg, der træffes undervejs. På turen sættes vigtige historiske lokationer i spil med historiske personer og begivenheder, fiktive krimispor og handlinger. Ved at besøge ”spillefelterne” opleves krimihistorien i en historisk ramme, og der gives en anderledes og engagerende introduktion til Kolding by. ”Stol på ingen!” er med andre ord blevet en ”on location” krimi, hvor Koldings renæssancehistorie iscenesættes i byens rum gennem inspiration fra spil og via mobile medier, augmented reality og lokationsbaseret teknologi.
At udfordre klassiske genrer - Brugeren som detektiv

Krimien er en klassisk genre, som er populær blandt mange af bibliotekets brugere. Vi kender den fra film, bøger og spil, men hvorfor ikke udfordre krimi-genren, og gøre brugerne aktivt deltagende i krimihistorien samtidig med, at de får historisk viden og indsigt? Så i ”Stol på Ingen” flytter brugeren sig rundt i byen, forholder sig til historiske steder og fiktive spor og får levendegjort historiske personer fra perioden, som er gjort til hovedpersoner i krimien. Brugeren bliver med andre ord til detektiv i krimien.

Augmented Reality som formidlingsværktøj

Stol på ingen gør brug af lokationsbaseret Augmented Reality teknologi. I vores tilfælde den version Layar Reality Browser tilbyder. I praksis betyder det, at når brugeren bruger app’en og holder sin smartphone op, kan brugeren se en række svævende puslespilsbrikker, som hver især knyttet til en konkret geografisk destination i Kolding by. Hvert sted har tilknyttet 5 ‘spillekort’, som giver brugeren mulighed for at få kendskab til forskellige spor i krimigåden. Augemnted Reality kan forenklet sagt, oversættes til ”forstærket virkelighed”, og dækker over, at teknolgien tilføjer den virkelige, fysiske verden et nyt lag, som bliver synligt gennem fx smartphones - og som giver mulighed for at se ting på nye måder. Det kan f.eks. være genskabelse af et hus, der engang var på stedet eller tilføjelsen af noget, der er ren fiktion. Bygninger, gadenavne, kloakdæksler m.m. kan derfor forsynes med usynlige interaktive historier. Lokationsbaseret teknologi betyder i dette tilfælde at man via smartphones indbyggede gps-funktion kan udnytte at man ved hvor personen befinder sig geografisk. Så når man fx står ved Koldinghus, så ’ved’ App’en det og kan vise de augmented reality lag, som er knyttet til lige netop det sted. På den måde bliver oplevelsen kontekst-sensitiv og giver brugeren en relevant og virkelighedsnær oplevelse. På den måde knytter historierne i krimihistorien sig til det enkelte sted og er forskelligt fra sted til sted.

Opkvalificering og Udnyttelse af eksisterende digitale medier i nye kombinationer

Vi har selv stået for det tekniske setup, hvilket har været en af de væsentlige pointer med projektet. Når projektet var færdigudviklet, skulle ikke bare stå tilbage med et færdigt projekt, men også konkret viden om hvordan man gør det – og dermed en digitalt opkvalificeret medarbejderstab. Derfor har vi valgt at arbejde ”forskellige ”let at bruge” og ”billigt tilgængelige” platforme. Al indhold er samlet i BuildAr’s cms lignende systemet til Augmented Reality, mens al det indhold der stilles til rådighed inde i spillet i form af billeder, film, lyd, m.m. er produceret af os selv. Bl.a. via forskellige apps til iPads og Smartphones, samt web 2.0 løsninger.

Vidensdeling på flere niveauer

Dokumentation og vidensdeling har været vigtig for os på flere niveauer. Kjetil Sandvik fra Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling har været til tilknyttet projektet som følgeforsker. ”Stol på ingen” indgår i et treårigt forskningsprojekt om nye anvendelser af medier, 'Meaning Across Media', som er støttet af forskningsrådet.

Vidensdeling på Fcebook
Helt fra starten i projektet valgte vi at etablere en åben Facebook-side for projektet, som skulle give alle mulighed for at følge og kommentere projektet. Facebook-siden er blevet en god platform for at udbrede kendskabet til projektet over en længere periode. Den åbne tilgang og ønsket om at dele viden om projektet har kun givet positiv feedback og interesse for projektet (Facebook-siden kan findes her).

Stol på Ingens videre liv

Stol på ingen er nu tilgængelig for alle dem der har lyst til at bide skeer med en renæssance krimi. Bl.a. kan man deltage i KoldingBibliotekernes konkurrence om at gætte hvem morderen er. (Find konkurrencen her

Og ellers lever ideerne videre i nye projekter, bl.a. et lille projekt om Søren Kierkegaard, der skal udvikles til starten af næste år i andledningen af 200 året for hans fødsel.

søndag den 14. oktober 2012

Børnekulturportalen

Det Mobile Vejle er også for børn og medarbejdere, der arbejder med børn. Derfor er Netværket nu også repræsenteret på Børnekulturportalen. Se hvor og hvordan.


mandag den 8. oktober 2012

Kom og hør om Vejle Digitale Skoler

Besøg Vejle Digitale Skoler
Tirsdag d.30. oktober fra kl.12.00 til 15.30 inviterer Skoleteknologisk Netværk til et arrangement i digitaliseringens tegn. I samarbejde med Vejle Digitale Skoler kan du opleve en eftermiddag med oplæg om Vejle Kommunes ambitiøse digitale strategi på skoleområdet, og du får indblik i konkrete eksempler og refleksioner, herunder mobil- og tablet-læring.


"Kom og hør, hvordan Vejle kommunes skoler har tænkt sig at nå i
mål med at være pædagogisk og organisatorisk digitale i 2015. Dagen
byder på 8 oplæg om digitale læreformer, læremidler, infrastruktur, udstyr,
kompetenceudvikling, ledelse og kultur."


Læs mere og tilmeld dig!