søndag den 30. december 2012

Formidling på mobile platforme


Vejle Bibliotekerne har afsluttet projektet Formidling på mobile platforme


Det er en analyse af hvordan bibliotekernes kerneydelser bedst finder anvendelse på mobile platforme, og hvordan de indgår i bibliotekernes relationsskabende aktiviteter. Med dette projekt har de deltagende biblioteker fået mulighed for at evaluere de eksisterende applikationer - men også kigge udover det, der eksisterer i dag og klarlægge, hvordan bibliotekerne kan bruge mobile applikationer til at gøre bibliotekstilbuddet attraktivt for nye målgrupper samt tilføre værdi til de eksisterende bibliotekstilbud.

Der er bl.a. en komparativ analyse, hvor der kigges på telefoner vs. tablets, valg af platform m.v. Se den her


Biblioteket har netop udvidet sin mobl-app med en scanningsmulighed, hvor man ved at scanne en stregkode på et af bibliotekets materialer får information om forfatteren, anmeldelser, henvisning til andre spændende titler m.v. – læs mere her og prøv her 

torsdag den 6. december 2012

Tablets? Spørg eleverne!

"Hvad bruger du din iPad til?" spurgte Lokalavisen Budstikken fire elever fra Vejle Midtbyskole. Klik på artiklen og se mere.

onsdag den 28. november 2012

Netværksmøde 4. december


Kl. 13-15 i Pakkeriet, Spinderihallerne

Kære alle i Det Mobile Vejle


Så er programmet ved at være på plads til næste netværksmøde i 
Det mobile Vejle. På programmet er bl.a. følgende to spændende punkter:Classroom 2.0 

Claus Raaen Thomsen fortæller om PlayAlives nye "Flexible Interactive Learning Platform" (forkortet FIL - dog stadig en arbejdstitel). Platformen har bl.a. været testet på tre skoler i Vejle Kommune. Der er en mobil dimension af platformen i støbeskeen. FIL har til formål et udvikle et nyt velfærdsteknologisk produkt i form af en interaktiv læringsplatform med tilhørende lærings- og aktivitetsapplikationer. FIL skal kombinere leg, læring og bevægelse, så børnenes motivation for at lære nyt øges. Indlæringen bliver ganske enkelt sjovere og nemmere, fordi indlæringsaktiviteterne i FIL både bygger på spil-elementer og inddrager fysisk aktivitet. FIL vil dermed være oplagt til de børn, der har svært ved at sidde stille og fungere i en almindelig klasseundervisningskontekst. I udviklingen af lærings- og aktivitetsapplikationerne vil vi kombinere og tage det bedste fra innovative og traditionelle indlæringsmetoder.


Produktets design og funktionalitet skal udformes, så det motiverer til øget fysisk aktivitet i skolen som en naturlig del af skoledagen med deraf betydelige afledte positive sundheds- og indlæringsresultater

Kort fortalt vil vi opbygge Class Room 2.0 som er vores bud på fremtidens læringsform med fokus på somatisk, game-based og inkluderende læring.  Platformen har været aftestet på tre skoler i Vejle Kommune og i og udenfor Learning Lab i Skolegade
Bruger-dreven udvikling af læringsApps
Mads Laurberg Halse fra Bytelab fortæller om bruger-dreven udvikling af f læringsapps. Mads har sendt os dette spændende oplæg: 

 • Kort om vores bagvedliggende motivation for at gå at dykke ned i et - for os - relativt nyt område som læringsApps: At bidrage til at skabe gode læringsApps, med det vi kan bidrage med – at programmere, drive udviklingsprocesser og etablere netværk med de der han den viden om konteksten, som vi selv mangler
 • Skitsering af hvad vi har arbejdet med de sidste 3 måneder siden start på projektet, herunder det netværk vi har opbygget blandt lærere, fagfolk, didaktikere, It-konsulenter og kommuner
 • Lidt om www.appspiren.dk . Sitet er under udvikling og tænkt som et middel til at hjælpe målet - at skabe bedre læringsApps – på vej. Det er tanken at sitet kommer til at fungere som knudepunkt for bruger-dreven udvikling af læringsApps, med indvolvering af elever, lærere osv. Mock-ups er vedhæftet.
 • Evt. en kort præsentation et af de konkrete læringsApp koncepter vi har udviklet sammen med lærere / didaktikere
Foto Tine Hvolby, Fotoco.dk


"Happy hour - ordet er frit"
Her er der mulighed for deltagerne kan fortælle om projekter og idéer til projekter.

Derudover vil der som sædvanligt være tid til at netværke, en kop kaffe og en hygelig sludder med kollegaer og "kommende samarbejdspartnere".

Husk, at alle er velkomne - så inviter gerne en kollega med. 

Vh, Jacob, Noa, Tine og Mads

torsdag den 22. november 2012

Fokus på Digital Uddannelse & Læring

Temadagen Den Digitale Skole 19.11 blev en spændende dag med  bidrag fra en lang række oplægs- og workshopholdere. 100 skoleledere, it-vejledere, læringscentermedarbejdere og enkelte andre hørte om (og prøvede at være i) Den digitale skole.

Se mere på Vejle Digitale Skoler, bl.a. hvordan skolerne arbejder med tablets, herunder  "iPads i en skole i Bevægelse - Mine første 100 dage med iPad" (et forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med Aalborg Universitet)Se flere fotos af fotograf Tine Hvolby -  Fottoco.dk

Husk, du altid kan se mere på Vejle Digitale Skolers Facebook.side

fredag den 16. november 2012

Mobile Services

Tak til Mette Gert Clarup for referencen til konsulentbureauet Designit's temanummer
Mobile Services - A thousand opportunities in your user's pockets


"The right digital presence can fundamentally change your business - not least because of the costumer data you get to collect when offering your services on a mobile platform. So go mobile or get left behind" - Designit: Mobile Services s. 12

søndag den 11. november 2012

Forlag anvender MobiSticks

Flere og flere anvender MobiSticks.dk, der er et projekt under Det Mobile Vejle.


Der er ingen tvil om, at den supersimple adgang til at fremstille egne 2D-koder er en af forklaringerne. Det har forlaget Clio Online set og tilbyder nu sine brugere forslag til, hvordan det kan gøres.

Clio Online er et internetforlag, der udgiver digitale undervisningsmidler til grundskolen og gymnasiet. 
Se evt. også Roland Hachmanns Pixi-bog om MobiSticks

tirsdag den 23. oktober 2012

Stol på ingen!

Af Jacob Knudsen, VIFIN

Året er 2012. På overfladen ånder alt fred og ro i Koldings gader. Men engang for længe siden i det herrens år 1597, var det noget helt andet. Byens slot står i flammer og rundt om i gaderne er nogle af byens mest prominente borger involveret i små lyssky affærer. På vej igennem byen er en 13-årig dreng ved navn Eskild. Han skal bringe et vigtigt brev op til Kongen. Undervejs bliver han vidne til alle disse lyssky affærer og i et af tilfældene ”så han for meget”. Eskild forsvandt sporløst og dukkede først op til overfladen mere end 400 år senere, da hans kranie blev fundet ved udgravningen til nogle varmerør. Der var et stort hul i siden af kraniet…

Hvad der mere præcist skete, vil vi ikke afsløre her. Faktisk er det meningen, at brugerne selv skal gætte på hvem der slot Eskild ihjel. Og mulighederne er mange. Hele 9 mistænkte.Sammen med Koldingbibliotekerne har Jacob Knudsen fra VIFIN udviklet en helt ny Renæssancekrimi til SmartPhone app Layar Reality Browser. Krimien hedder Stol på ingen! og blev lanceret i sidste uge i forbindelse med Efterårsferien.
I Stol på Ingen sendes deltagerne af sted som detektiver i en krimigåde der samtidig fører dem rundt til 12 historiske steder i Kolding bymidte. Med deres egen smartphone som lup skal de være med til at finde ud af, hvem morderen er og via en afstemningsmulighed i App’en stemme på den person, som de tror, er morderen.

Et eksperiment med Augmented Reality, krimi og spil

Formålet med projektet har været at eksperimentere at kombinere krimigenren med nye digitale muligheder. Samtidig har det været et ønske at inddrage brugerne på en mere aktive, legende og lærende måder i selve oplevelsen og at flytte aktiviteten udenfor i byen rum.

Byens rum som spillebræt

I stol på Ingen fungerer byrummet med dets nye og gamle huse som et spillebræt for krimifortællingen, der udfolder sig i kraft af brugerens konkrete vandretur gennem byen og de valg, der træffes undervejs. På turen sættes vigtige historiske lokationer i spil med historiske personer og begivenheder, fiktive krimispor og handlinger. Ved at besøge ”spillefelterne” opleves krimihistorien i en historisk ramme, og der gives en anderledes og engagerende introduktion til Kolding by. ”Stol på ingen!” er med andre ord blevet en ”on location” krimi, hvor Koldings renæssancehistorie iscenesættes i byens rum gennem inspiration fra spil og via mobile medier, augmented reality og lokationsbaseret teknologi.
At udfordre klassiske genrer - Brugeren som detektiv

Krimien er en klassisk genre, som er populær blandt mange af bibliotekets brugere. Vi kender den fra film, bøger og spil, men hvorfor ikke udfordre krimi-genren, og gøre brugerne aktivt deltagende i krimihistorien samtidig med, at de får historisk viden og indsigt? Så i ”Stol på Ingen” flytter brugeren sig rundt i byen, forholder sig til historiske steder og fiktive spor og får levendegjort historiske personer fra perioden, som er gjort til hovedpersoner i krimien. Brugeren bliver med andre ord til detektiv i krimien.

Augmented Reality som formidlingsværktøj

Stol på ingen gør brug af lokationsbaseret Augmented Reality teknologi. I vores tilfælde den version Layar Reality Browser tilbyder. I praksis betyder det, at når brugeren bruger app’en og holder sin smartphone op, kan brugeren se en række svævende puslespilsbrikker, som hver især knyttet til en konkret geografisk destination i Kolding by. Hvert sted har tilknyttet 5 ‘spillekort’, som giver brugeren mulighed for at få kendskab til forskellige spor i krimigåden. Augemnted Reality kan forenklet sagt, oversættes til ”forstærket virkelighed”, og dækker over, at teknolgien tilføjer den virkelige, fysiske verden et nyt lag, som bliver synligt gennem fx smartphones - og som giver mulighed for at se ting på nye måder. Det kan f.eks. være genskabelse af et hus, der engang var på stedet eller tilføjelsen af noget, der er ren fiktion. Bygninger, gadenavne, kloakdæksler m.m. kan derfor forsynes med usynlige interaktive historier. Lokationsbaseret teknologi betyder i dette tilfælde at man via smartphones indbyggede gps-funktion kan udnytte at man ved hvor personen befinder sig geografisk. Så når man fx står ved Koldinghus, så ’ved’ App’en det og kan vise de augmented reality lag, som er knyttet til lige netop det sted. På den måde bliver oplevelsen kontekst-sensitiv og giver brugeren en relevant og virkelighedsnær oplevelse. På den måde knytter historierne i krimihistorien sig til det enkelte sted og er forskelligt fra sted til sted.

Opkvalificering og Udnyttelse af eksisterende digitale medier i nye kombinationer

Vi har selv stået for det tekniske setup, hvilket har været en af de væsentlige pointer med projektet. Når projektet var færdigudviklet, skulle ikke bare stå tilbage med et færdigt projekt, men også konkret viden om hvordan man gør det – og dermed en digitalt opkvalificeret medarbejderstab. Derfor har vi valgt at arbejde ”forskellige ”let at bruge” og ”billigt tilgængelige” platforme. Al indhold er samlet i BuildAr’s cms lignende systemet til Augmented Reality, mens al det indhold der stilles til rådighed inde i spillet i form af billeder, film, lyd, m.m. er produceret af os selv. Bl.a. via forskellige apps til iPads og Smartphones, samt web 2.0 løsninger.

Vidensdeling på flere niveauer

Dokumentation og vidensdeling har været vigtig for os på flere niveauer. Kjetil Sandvik fra Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling har været til tilknyttet projektet som følgeforsker. ”Stol på ingen” indgår i et treårigt forskningsprojekt om nye anvendelser af medier, 'Meaning Across Media', som er støttet af forskningsrådet.

Vidensdeling på Fcebook
Helt fra starten i projektet valgte vi at etablere en åben Facebook-side for projektet, som skulle give alle mulighed for at følge og kommentere projektet. Facebook-siden er blevet en god platform for at udbrede kendskabet til projektet over en længere periode. Den åbne tilgang og ønsket om at dele viden om projektet har kun givet positiv feedback og interesse for projektet (Facebook-siden kan findes her).

Stol på Ingens videre liv

Stol på ingen er nu tilgængelig for alle dem der har lyst til at bide skeer med en renæssance krimi. Bl.a. kan man deltage i KoldingBibliotekernes konkurrence om at gætte hvem morderen er. (Find konkurrencen her

Og ellers lever ideerne videre i nye projekter, bl.a. et lille projekt om Søren Kierkegaard, der skal udvikles til starten af næste år i andledningen af 200 året for hans fødsel.

søndag den 14. oktober 2012

Børnekulturportalen

Det Mobile Vejle er også for børn og medarbejdere, der arbejder med børn. Derfor er Netværket nu også repræsenteret på Børnekulturportalen. Se hvor og hvordan.


mandag den 8. oktober 2012

Kom og hør om Vejle Digitale Skoler

Besøg Vejle Digitale Skoler
Tirsdag d.30. oktober fra kl.12.00 til 15.30 inviterer Skoleteknologisk Netværk til et arrangement i digitaliseringens tegn. I samarbejde med Vejle Digitale Skoler kan du opleve en eftermiddag med oplæg om Vejle Kommunes ambitiøse digitale strategi på skoleområdet, og du får indblik i konkrete eksempler og refleksioner, herunder mobil- og tablet-læring.


"Kom og hør, hvordan Vejle kommunes skoler har tænkt sig at nå i
mål med at være pædagogisk og organisatorisk digitale i 2015. Dagen
byder på 8 oplæg om digitale læreformer, læremidler, infrastruktur, udstyr,
kompetenceudvikling, ledelse og kultur."


Læs mere og tilmeld dig!

søndag den 23. september 2012

Netværksmøde 2. oktoberKl. 13-15 i Pakkeriet, Spinderihallerne

Kære alle i Det Mobile Vejle


Så er programmet ved at være på plads til næste netværksmøde i
Det mobile Vejle. På programmet er bl.a. følgende to spændende punkter:


Det nye Windows 8
Peter Arvlund fra Microsoft Danmark kommer forbi og giver en introduktion til det nye windows 8 og har bl.a. et eksemplar af en den kombinerede tablet og labtop Samsung slate med.

Mærk suset fra Vejles historie
Få et kig ind i historien med billeder, film og tekst på smartphone eller tablet og oplev stederne, som de ser ud i dag samtidigt. Vejle Stadsarkiv og Vejle Kommunes Sundhedsafdeling har lavet to mobile ruter i Vejle: En 5,3 km. lang rute i Vejles ”Vilde Vest” Vestbyen og en lille rute for de mindste i Vejle midtby, hvor du kan høre historier om røvere, midgårdsormen og meget andet.
Oplægsholdere: Maibritt Hostrup Mark og Linda Kruse.


Derudover vil der som sædvanligt være tid til at netværke, en kop kaffe og en hygelig sludder med kollegaer og "kommende samarbejdspartnere".

Vh, Jacob, Noa, Bjarne, Tine og Mads

lørdag den 22. september 2012

Tablets i en skole i bevægelse

Se hvordan projektet "iPad i en skole i bevægelse" blev præsenteret på FLUID konference 20. september. Klik her


mandag den 9. juli 2012

Konference og workshop: Mobil Efteruddannelse

Vejle-projektet Mobil Efteruddannelse holder afsluttende konference i Spinderihallerne 14. august i Spinderihallerne i Vejle. Kom og vær med. Se mere her

fredag den 22. juni 2012

iPads i en Skole i Bevægelse

23. august uddeles iPads til 7. klasse på Midtbyskolen i Vejle. Det sker som led i forsknings- og udviklingsprojektet "iPads i en skole i bevægelse: Mine første 100 dage med iPad".

Midtbyskolen gør sig klar til 23. august

Læs mere på Vejle Digitale Skoler 

Læs mere om anvendelse af tablets i Vejle Kommune - se omtalen af netværksmødet i Det Mobile Vejle 7. juni. 


søndag den 10. juni 2012

Netværksmødet 6. juni på video

Først og fremmest, tusind tak for en god eftermiddag med gode oplæg og gode diskussioner efter oplæggene og i pauserne!

Dette netværksmøde havde temaet "Tablets i den mobile kommune" og som et lille forsøg, har vi videooptaget oplæggene, da de i sandhed er en kæmpe ressource.

Se en introduktion til videometoden og det onlineprogram, der bliver brugt herunder:

Brug PowerPoints'ene og online-videoerne, hvis I vil igang med tablets på jeres fagområder.

De fire oplæg:
 • “iPads i en skole i Bevægelse: Mine første 100 dage med iPad”
  v. Bente Meyer, Lektor Aalborg Universitet
  Download præsentationen (Powerpoint 2010/pptx)

 • iPads i skolen
  v. Lars Mathiesen, lærer på Ungdomscenter Vejle, 10. kl
  Download præsentation (pdf)

  Se oplægget på video (via Bambuser)

 • iPads i daginstitutioner 
  v. Birte Berg Kure, leder af den integrerede institution Mariehønen i Jelling
  Download præsentationen (Powerpoint 2010/pptx)
  Se oplægget på video (via Bambuser)

God fornøjelse og vi ses næste gang efter sommerferien!

tirsdag den 29. maj 2012

Netværksmøde - Tablets i den mobile kommune

Alle er velkomne på netværksmødet i Det Mobile Vejle 6. juni kl. 13-15

Bemærk sted: Auditoriet i Slagteriet, Havneparken 2.

En mobil kommune gør også brug af tablets, fx iPads. Vi flytter os, bevæger os - ligesom brugerne af vores institutioner. Tabletcomputeren bliver af nogle omtalt som "hyperbærbar" - en blanding af en bærbar og en smarphone.

Temaet  denne gang er tabletcomputere - med særligt fokus på iPads. Oplæggene er:
 • Vejle forskningsprojektet ”iPads i en skole i Bevægelse: Mine første 100 dage med iPad” (v. Bente Meyer, Lektor Ålborg Universitet)
 •  iPads i skolen (v. Lars Mathiesen, lærer på Ungdomscenter Vejle, 10.kl).
 • iPads i daginstitutioner (v. Birte Berg Kurre, leder af den integrerede institution Mariehønen i Jelling)
 •  iPads på biblioteket (v. Lone Ulvbjerg, bibliotekar på Vejle Bibliotek

I kan også møde Peter Arvedlund fra Microsoft. Peter kan bl.a. fortælle om, hvordan den kommende Windows 8 vil fungere med andre typer tablets. 

Der vil være adgang til at prøve forskellige typer af tabletcomputere og diskutere muligheder og udfordringer i relation til vores forskellige fagområder. Har I en iPad eller lignende, så tag den med.

tirsdag den 22. maj 2012

Formidling på mobile platforme

Ewan Andreasen, Projektleder Formidling på Mobile Platforme, Vejle Bibliotek, har sendt dette:
Her et arrangement, som kunne være af interesse for andre i Det Mobile Vejle. Klik her

Der vil være diverse leverandører (Carat, Kiloo, Arla, Silverbullet) som oplægsholdere - samt naturligvis undertegnede med resultater fra projektet.

Man vil kunne høre mere om, hvad der kendetegner en formidlingsindsats på de mobile platforme, samt få fremlagt eksempler på løsninger: 
 • Den prisvindende Coinoffers App (McDonalds),
 • Medicintjek (Lægemiddelstyrelsen),
 • Kogebogen fra Karolines Køkken (Arla)
 • m.m

Det foregår d. 14. juni - altså om under en måned. Som der står kan jeg kontaktes mht. tilmelding til konferencen - den er selvfølgelig åben også for interesserede uden for biblioteksområdet. 

søndag den 13. maj 2012

App'y Ways

Hospitalsenheden Horsens inviterer til mobil-forum i Region Midt. Inspirationen er Det Mobile Vejle. Tanken er at skabe et forum for udvikling af mobile apps til sundhedssektoren. Læs mere

søndag den 15. april 2012

Indtryk fra netværksmøde 11. april

I 2012 afholdes Det Mobile Vejles netværksmøder i Spinderihallerne. Stadig flere virksomheder melder sig ind i netværket.
Klik billedet og se flere


Klik på overskrifterne og se oplæggene. Hvis du vil se mere, så klik
her


Vejle Mobile Apps i udvikling
v/ Thomas Østerlund Mortensen (VIFIN)

v/  Morten Damgaard (Turismechef) og Torben Svendsen (Active Window)

Near Field Communication (NFC)
v/ Mads Mikael Theodor Pedersen (Lynbesked), Lars Nielsen Lind (Cominator) og Per Voss Bredsten (Telenor Erhvervscenter Vejle)

QR-Cardgame
v/ Fabio Cujino (PartyGun Aps)

Per Voss Bredsten, Telenor Erhvervscenter Vejle

lørdag den 14. april 2012

Vejle kommune forsker i iPads

Læs pressemeddelelse om forskningsprojektet på Vejle Digitale Skolers blog

Deltag i webinar om 2D koder

Invitation fra vores partner i ScanLife (amerikansk afdeling).

FREE Webinar Invitation

April 25, 2012 - Save the Date!

Discover ...

*  How to increase the impact of your QR Campaigns
*  The latest trends in QR Codes to make your campaigns even better

In this webinar you will learn:

* The latest trends and consumer insights.
* How to implement "intelligent" campaigns with dynamic codes.
* Strengthen your reputation and build followers with social integration.
* Improve brand awareness with designer codes that work.
* Do's and don'ts through a series of case studies.

When: April 25 at 17:00 GMT / 12:00 ET / 9:00 PT

Discover how to be the maestro of mobile marketing with QR codes. Register today!

Register HERE

mandag den 9. april 2012

Netværksmøde 11. april i Spinderihallerne

Der er netværksmøde i Det Mobile Vejle 11. april kl. 13 -15 i Spinderihallerne. Det foregår i Pakkeriet. Alle er velkomne.

Temaerne er:

Vejle Mobile Apps i udvikling
v/ Thomas Østerlund Mortensen (VIFIN)
På VIFIN er vi  begyndt at eksperimentere med at udvikle vores egne mobile apps. Ved netværksmødet vil jeg beskrive vores erfaringer (indtil videre), positive såvel som negative. Samt hvilke overvejelser vi gør os for fremtiden på området. Kom forbi hvis du ønsker at høre mere. Har du egne erfaringer del dem endelig med os :-)

Near Field Communication (NFC)
v/ Mads Mikael Theodor Pedersen (Lynbesked), Lars Nielsen Lind (Cominator) og Per Voss Bredsten (Telenor Erhvervscenter Vejle)
Der er masser af muligheder i NFC. Vi skal sammen afprøve og debattere denne spændende teknologi. Vi tager  de nyeste smartphones med.  Det kan i den grad sætte gang i digitaleseringsprocessen :-)

VisitVejle App
v/  Morten Damgaard (Turismechef) og Torben Svendsen (Active Window)
Præsentation af den nye VisitVejle App (mobilsite). Hvad kan den? Hvad er tankerne bag?
Se den her: http://m.visitvejle.com/

QR-Cardgame
v/ Fabio Cujino (PartyGun Aps)
Jeg har lavet en app (2D Party) som vil gratis kunne downloades på App Store fra d. 12. april. App'en (til mobilen) kan bruges sammen med et sæt spillekort med QR koder. Der er en site som jeg har brugt til at støtte andres projekter der hedder indiegogo.com (Individer som udvikler projekter inden for alt fra kunst til nye teknologi). 

Ny udvikling indenfor 2D-koder
v/Jesper Stuhr fra Scanbuy (der har leveret kodegeneratoren til MobiSticks.dk).fredag den 16. marts 2012

Learning Lab i Skolegade

Learning Lab er et nyt tilbud til lærere, elever og skoleledere i Vejle Kommune. Det er et sted, hvor ny it og nye medier er i fokus. Her kan lærere, elever og ledere hente inspiration til arbejdet med Den Digitale Skole. 

Se de første 10 workshops med oplægsholdere,  der brænder for den teknologi, de præsentere, herunder mobil-teknologi. Se dem på Vejle Digitale Skoler


onsdag den 7. marts 2012

UngdomsCenter Vejle

Velkommen til UngdomsCenter Vejle, der nu er med i Det Mobile Vejle. Henriette Jacobsen, Vivian Skibby og Lars Mathiesen er aktive mobilbrugere. De har bl.a. inddraget MobiSticks i deres Videnscenter (læringscenter).

Og så har de gang i iPad - en nyere form for mobilt medie. Se fx hvad de bruger Educrations til.


Henriette fortæller om deres brug af Educreations:

"Vi har lavet forskellige speak til eleverne. I forbindelse med synopseprøven har vi lavet et speak, der ligger på UCV's skoleport - her kommer der i løbet af få dage yderligere et speak, hvor eleverne kan få hjælp til, hvordan man kan arbejde eksemplarisk med lyrik. Eleverne vil hele tiden have mulighed for at høre, hvad de skal. Desuden har jeg på min egen hjemmeside forsøgt at lave speak, for at gøre erfaringer med elevernes brug af disse. Det er kun på ekskperiment base, som vi gerne vil gøre mere i."

Se hvordan de bruger Educreations her

Kontakt dem, hvis Henriette, Vivian og Lars, hvis I vil høre mere. Eller tal med dem på netæværksmøderne. 

tirsdag den 21. februar 2012

Don't think app, think service!

Gitte Karring beretter fra temamøde for webkoordinatorer i Vejle Kommune: 

Don´t think app, think service! An app is not a strategy - an app is just an app. Det var budskabet, da webkoordinatorene var samlet til et temamøde om mobile løsninger til kommunikation og borgerservice.I stedet skal vi granske vores serviceområder, og se på hvordan vi kan udnytte de mobile muligheder til at yde borgere og virksomheder en billigere, effektiv og attraktiv service. Mobilen er da også i spil, når vi  inden længe går i gang med at formulere konkrete initiativer til en kanal- og servicestrategi.

Vi hørte om forskellen på native apps, web apps, hybrid apps og responsive mobil design og fik drøftet fordele og ulemper ved de forskellige teknologier. Vi fik også slået fast, hvor vigtigt det er at tænke Hvem, Hvad, Hvorfor, Hvordan og ikke mindst Hvor og Hvornår (der måske er vigtigere at overveje end nogensinde før) - inden vi giver os i kast med at udvikle borgerservice til mobilen. NemId lader vente på sig, så det bliver nok først i 2014, vi for alvor kan regne med at bruge mobilen til offentlig selvbetjening. Men derfor behøver vi jo ikke ligge i hængekøjen så længe.

Vi kan allerede se, at ca. 10 % af vores besøg på vejle.dk og subsites kommer fra en mobil browser. Statistikkerne viser, at det især er ledige jobs, åbningstider (især på genbrugspladsen) og arrangementer på oplev.vejle.dk, de går efter. Vejle.dk´s ”Oftest stillede spørgsmål” er også oplagt at tilgå fra mobilen, lød et forslag. Et andet gik på, at visse dele af intranettet også skal kunne bruges fra mobilen.

Hvad kunne du tænke dig???? Hvilke kommunale services ville du selv gøre brug af fra din smartphone? Enten på en mobil version af vejle.dk? Eller som en selvstændig app (native, web eller hybrid )? Ville du bruge mobilen til at gå på intranettet?
..

Oplæg fra webnetværksmødet kan hentes her

søndag den 12. februar 2012

Vejle vil Innovation - Vil du?

Lars Henrik Nielsen, Anette Jensen (chef for Uddannelse & Læring) og Biljana Lozo (projektleder) præsenterede under denne overskrift casen Skolen i Bevægelse 9. februar. Det gjorde de på en workshop arrangeret af Kommunernes Innovationsakademi (KIA) i Torvehallerne i Vejle.Det Mobile Vejle, der har rødder langt ind i skoleområdet, blev omtalt i oplægget som en del af Skolen i Bevægelses fokus på pædagogisk og organisatorisk digitalisering (se evt. Vejle Digitale Skoler). Det Mobile Vejle repræsenterer en innovativ form for kompetenceudvikling, der foregår uformelt gennem aktiv netværksdannelse og udveksling på tværs af en lang række institutioner og medarbejdergrupper i kommunen (se evt. deltagerlisten, der afslører, at også virksomheder og forskningsinstitutioner melder sig på banen). Netværket Det Mobile Vejle har bl.a. udviklet MobiSticks.dk, der anvendes af en lang række institutioner i og udenfor Vejle Kommune.

Formålet med KIA er at styrke dialogen mellem forskere og kommunale aktører om, hvordan den kommunale sektor kan blive mere innovataiv. I 2012 afholder KIA fem workshops

Se mere om innovation i Vejle Kommune: Vejle vil innovation - vil du?tirsdag den 7. februar 2012

Fra Netværksmødet 7. februar

Her lægges PowerPoints  fra netværksmødet 7. februar.
Kirsten Lund og Jacob Knudsen: 
"Stol på ingen! - Rænkespil i Kongens Kolding" 

Thomas Østerlund Mortensen: 
"Single Location" Augmented Reality 

Kirsten Lund, Formidlingschef, Kolding Bibliotek, i photoshoot med
Thomas Østerlund Mortensen,
 Udviklingskonsulent, VIFIN 

fredag den 3. februar 2012

Netværksmøde 7. februar i Spinderihallerne

Kl. 13-15 i Spinderihallerne (Pakkeriet)

Mødet indledes som altid med et "hvem er hvem" (evt. med hvad man er optaget af).  Der vil være rig lejlighed til at følge op og netværke i pausen. Husk, at alle er velkomne til mere udførligt at præsentere et projekt eller en idé - enten denne eller næste gang,  eller på bloggen.
                              

 "Stol på ingen! - Rænkespil i Kongens Kolding" 

Det er arbejdstitlen på et ny-skabende projekt, der integrerer   lokationsbaseret teknologi og augmented reality  med en  renæssance-krimi, hvor brugere, der er bevæbnet med en smartphone i Koldings gader, kan blive aktive medspillere  i at opklare et mord, der skete i 1597 i Kolding. Læs mere her eller besøg projektets Facebookside. Oplæg v/ Kirsten Lund, Formidlingschef, Kolding Bibliotekt 
og Jacob Knudsen, VIFINMed udgangspunkt i bloggen Digital Kompetenceudvikling præsenteres og diskuteres en model for praksisnær mobil kompetenceudvikling. Bloggen er et led i Uddannelse & Lærings strategi Den Digitale Skole (se mere på Vejle Digitale Skoler). Eksemplet er skoler - tænk selv med i forhold til dit eget fagområde. Oplæg v/ Mads Bo-Kristensen, Uddannelse & Læring, Vejle Kommune 


"Single Location" Augmented Reality 


Forestil dig at du er på skattejagt i skolens gange og undersøger  
visuelle genstande for ledetråde… Eller du er i online-plakatbutikken og lige vil se hvordan plakaten ser ud på din væg før du køber…Dette er et par scenarier vi vil lege med til netværksmødet. Oplæg vThomas Østerlund Mortensen, Lærer og  Cand. Pæd. i it-didaktisk design - og forfatter på IT-Torvet.  


MobiSticks 2.0

Hvordan bliver næste generation af MobiSticks? Præsentation v/ Niels Ole Ankerstjerne (Noa), VIFIN


Stol på ingen ! - Rænkespil i Kongens Kolding

"Stol på ingen ! - Rænkespil i Kongens Kolding". Det er arbejdstitlen på et ny-skabende projekt, der integrerer lokationsbaseret teknologi og augmented reality med en renæssance-krimi, hvor brugere, der er


bevæbnet med en smartphone i Koldings gader, kan blive aktive medspillere i at opklare et mord, der skete i 1597 i Kolding. Projektet bliver til i et samarbejde mellem Koldingbibliotekerne, Kolding Stadsarkiv, Vifin og Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.

Konsulent og dramaturg v. Vifin, Jacob Knudsen, og formidlingschef v. Koldingbibliotekerne, Kirsten Lund, fortæller om projektet på netværksmøde i Det Mobile Vejle 7. februar

Besøg projektets Facebookside. Hvor kommer citatet "Stol på ingen" fra? Få svaret af Jacob - klik på videoen


En cykelhistorie ud i det blå

Jim Højbjerg fra Vejle Bibliotek har lavet en mobil-historie for børn i lyd, tekst og billeder. Tag den med på mobilen ud i det blå. 

 

Hent historien til din Mobil, scan koden:


Jacob Knudsen, VIFIN,  har hjulpet Jim med det mobiltekniske setup.

søndag den 22. januar 2012

iPads i undervisningen

Karin Høgh har lavet denne spændende blog om bl.a. iPads i undervisningen:

Lad dig inspirere - klik her


lørdag den 7. januar 2012

Kompetenceudvikling på mobilen
Digitaliseringsgruppen i Uddannelse & Læring har lavet en blog med tilhørende pixibog - begge designet af grafisk designer Camilla S. Reenberg.

Blog og pixibog henvender sig til lærere i Vejle Kommune. Budskabet er enkelt: Brug hinandens og elevernes digitale ressourcer. Brug de 10 idéer som inspiration til at komme igang (eller videre) med at udvikle egne og elevernes digitale kompetencer.

Besøg Digital Kompetenceudvikling - fokus på kompetenceudvikling i en skole i bevægelse.

Tag bloggen med dig på mobilen eller print/download en pixibog.

mandag den 2. januar 2012

Netværksmøder 2012

Netværksmøder i Det Mobile Vejle 2012

7. februar
 kl. 13 - 15 (Sted: Spinderihallerne. Lokale: Pakkeriet)
11. april kl. 13 - 15
6. juni kl. 13 - 15
14. august kl. 13 - 15
2. oktober kl. 13 - 15
4. december kl. 13 - 15

Sted oplyses senere.