tirsdag den 1. februar 2011

Indtryk fra første netværksmøde i 2011

32 deltog i netvækrsmødet 1. februar 2011.

Mobil 2.0
Niels Ole Ankerstjerne (Noa) fortalte om Mobil 2.0. Han fokuserede på Yammer, som Vejle Kommune anvender som internt kommunikationsforum. Yammer findes også i en mobil applikation. Her kommunikerer medarbejdere og etablerer temagrupper på tværs af fagområder. Noa diskuterede Yammer som alternativ til det 'informationsoverload', der let opstår i Outlook.Tabletcomputere
Uffe Carslen, skoleleder på Grejsdal Skole, præsenterede de første overvejelser over et pilotforsøg, skolen vil køre med tabletcomputere. Det er et  område, som også Vejle Digitale Skoler har fokus på i forhold til Multimodal læsetilegnelse.

MobiSticks i bybilledet
Anne-Mette Agermark, Kommuneplan og Udvikling, rejste spørgsmålet om retningslinier for placering af MobiSticks i bybilledet, herunder tydelig afsender. Anne-Mette, Niels Ole Ankerstjerne og Jesper Stuhr (Scanbuy) finder en løsning.
.
Vejle MobileSmart City
EU-fondraiser Elizabeth Gregersen præsenterede EU-puljen ICT Policy Support Programme (ICT PSP). Der vil blive søgt midler til Vejle MobileSmart City fra denne pulje. Vil du vide mere eller har forslag til indhold, så kontakt koordinator Jacob Knudsen (jackn@vejle.dk). Jacob får støtte i ansøgningsprocessen af  Elizabeth. Det er vigtigt, at vi alle støtter Jacob og Elizabeth frem til deadline i juni.


Jacob Knudsen


Ingen kommentarer:

Send en kommentar