søndag den 20. februar 2011

Smart City Vejle - Easy digital access & smart living

Netværket Det Mobile Vejle ønsker at bidrage til visionen om Vejle som Smart City.Netværksdeltagere fra forskellige fagområder i Vejle kommune er gået igang med at søge EU om støtte til at realisere (dele af) visionen.
.
Smart City - Easy digital acces & smart living

Jacob Knudsen  er koordinator for forårets ansøgninger til EU's ICT Policy Support Programme 2011. I samarbejde med europæiske partnere.

Få mere at vide og deltag i projektets ansøgningsrunde i foråret 2011. Besøg Smart City Vejle - "Easy digital acces - smart living".

fredag den 4. februar 2011

Selvbetjening i Smart City Vejle

Sonja Hansen, kommunikationschef i Vejle Kommune, udtaler 3. februar på Yammer/Vejle:

"Var til spændende netværksmøde i København i går - i KL Kommunikationschef-netværket - hvor kanalstategier og markedsføring af selvbetjeningsløsninger var på dagsordenen. Hvordan får vi flere borgere til at betjene sig selv. Det handler både om bedre markedsføring og en kulturændring hos os ansatte"

Det Mobile Vejles initiativ om Smart City Vejle vedrører bl.a. mobile selvbetjeningsløsninger. Se omtale i nedenstående indlæg samt i linksamlingen "Ledelse & Strategi" (ude til højre)

tirsdag den 1. februar 2011

Indtryk fra første netværksmøde i 2011

32 deltog i netvækrsmødet 1. februar 2011.

Mobil 2.0
Niels Ole Ankerstjerne (Noa) fortalte om Mobil 2.0. Han fokuserede på Yammer, som Vejle Kommune anvender som internt kommunikationsforum. Yammer findes også i en mobil applikation. Her kommunikerer medarbejdere og etablerer temagrupper på tværs af fagområder. Noa diskuterede Yammer som alternativ til det 'informationsoverload', der let opstår i Outlook.Tabletcomputere
Uffe Carslen, skoleleder på Grejsdal Skole, præsenterede de første overvejelser over et pilotforsøg, skolen vil køre med tabletcomputere. Det er et  område, som også Vejle Digitale Skoler har fokus på i forhold til Multimodal læsetilegnelse.

MobiSticks i bybilledet
Anne-Mette Agermark, Kommuneplan og Udvikling, rejste spørgsmålet om retningslinier for placering af MobiSticks i bybilledet, herunder tydelig afsender. Anne-Mette, Niels Ole Ankerstjerne og Jesper Stuhr (Scanbuy) finder en løsning.
.
Vejle MobileSmart City
EU-fondraiser Elizabeth Gregersen præsenterede EU-puljen ICT Policy Support Programme (ICT PSP). Der vil blive søgt midler til Vejle MobileSmart City fra denne pulje. Vil du vide mere eller har forslag til indhold, så kontakt koordinator Jacob Knudsen (jackn@vejle.dk). Jacob får støtte i ansøgningsprocessen af  Elizabeth. Det er vigtigt, at vi alle støtter Jacob og Elizabeth frem til deadline i juni.


Jacob Knudsen