søndag den 23. januar 2011

Netværksmøde 1. februar kl. 13-15

Temaer: Vejle MobileSmart City***Mobil 2.0***Multimodal læsetilegnelse med tabletcomputer


.
Sted: VIFIN, Havneparken 2, 7100 Vejle. Se kort.
Lokale: Annonceres på tavle ved reception.
Tilmelding: Mads Bo-Kristensen (Alle er velkomne)

Indhold:

1. Mobil 2.0 v/ 
Niels Ole Ankerstjerne (Noa)
Hvor er vi i forhold til Web 2.0 på mobilen? Hvordan kan vi bruge Mobil 2.0, herunder mobile sociale medier, på vore forskellige områder?
Læs om Mobil 2.0 i linksamlingen "Mobil-update" (ude til højre)
Det Mobile Vejle har netop fået et nyt medlem, der er ekspert i sociale medier:
Allan Loumann Lissau, som er ansat i Vejle Erhvervsudvikling. Allan kommer og deltager i drøftelserne.

2. Vejle MobileSmart City v/
Elisabeth Gregersen, Jacob Knudsen og Mads Bo-Kristensen
Hvordan kan vi udnytte eksisterende og kommende mobile applikationer og platforme til at gøre Vejle Kommune mobilteknologisk intelligent og borgernær? Der vil blive præsenteret en skitse for Vejle MobileSmart City, herunder mulighederne for at søge midler til en sådan vision. Vi har i netværket allerede MobiSticks.dk og andre projekter og aktiviteter. Alle forslag til Vejle MobileSmart City er velkomne.
Læs om SmartCity-begrebet på denne blog i linksamlingen "Ledelse & Strategi"

3. Ordet er frit: Interesser, initiatver og perspektiver.
Bemærk: du har stadig mulighed for at komme med forslag til indlæg (skriv dit forslag til Mads Bo-Kristensen)

Der vil - som altid - være tid til at netværke.

Der vil også blive mulighed for at prøve en Samsung Galaxy Tab og en iPad. VIFIN og bl.a. nogle skoler i Vejle Kommune har for tiden fokus på emnet "Multimodal Læsetilegnelse med Tabletcomputer."

lørdag den 15. januar 2011

Multimodal læsetilegnelse med tabletcomputer

Tabletcomputere kombinerer mobil(ilitet), bærbar computer og e-bog i ét medie. Nogen har foreslået at kalde dette medie for en "hyperbærbar computer". Tablets eller hyperbærbare - det er de pædagogiske potentialer, der er det virkelig spændende.
.
Tabletcomputeren kan bruges som et multimedialt og interaktivt læringsmedie - og så kan den håndtere intelligente værktøjer. Det Digitale Råd skriver i sin vision om Den Digitale Skole (side 6): "Intelligente værktøjer og multimediale interaktive undervisningsforløb vil blive en integreret del af langt de fleste fag i folkeskolen." Den udfordring har Det Mobile Vejle taget op i forhold til
.

bl.a. tosprogede børn og unges læsetilegnelse. Det er i samarbejde med bl.a. Videnscenter for Sprog, Læsning og Læring v/ centerleder Line Møller Daugaard. Centret er med i projektet Tegn på Sprog, som også Vejle Kommune deltager i.

Hvordan kan tabletcomputeren (fx iPad eller Galaxy Tab) støtte tosprogede børn og unges læsetilegnelse i formelle og uformelle læringssammenhænge? Kan tabletcomputeren f.eks. bidrage til et skole-hjem-samarbejde om børnenes læsetilegnelse? Forældrene taler måske ikke godt nok dansk til at støtte deres børn med rene danske tekster (dvs. kun tekst). Kan forældrene inddrage tabletcomputerens mange medier (tekst, internet, Google Translate, Wikipedia, film, fotos, osv.) som ressourcer i deres læsehjælp til børnene? Kan forældrene via tabletcomputerens medier og
.
deres eget modersmål støtte deres børn i før-læsekompetencer, herunder begrebsudvikling og læsestrategier?

Hvad betyder det for børnenes læsetilegnelse, at tabletcomputeren ansporer til relationsskabende rum, hvor forælder og barn kan være tæt sammen (fx i en sofa) om læsetilegnelsen?

Hvilke ”bedste praksisser” udvikler der sig her?
.
Læs mere om tabletcomputere og multimodal læsetilegnelse . Du er velkommen til at besøge VIFIN og prøve en iPad eller en Galaxy Tab - og give dit besyv med i forhold til anvendelsesmuligheder. Det kan du også gøre på Det Mobile Vejles netværksmøde 1. februar 2011. Det forlyder, at skoler i Vejle Kommune er ved (eller påtænker) at anskaffe sig tabletcomputere for at undersøge deres pædagogiske potentialer.

Ordforklaring:
Multimodal: "mange måder" (multimodal læsetilegnelse)
Multimedial: "mange medier" (multimedial læsetilegnelse)

lørdag den 8. januar 2011

The Mobile Vejle Daily

..
Ude i den store cyberverden findes en lang række spændende debatører og twittere. Det mobile Vejle har samlet nogle af dem på vores nye On line avis "The Mobile Vejle Daily" og hermed er der nu mulighed for på nem vis at følge med i hvad der sker i den digitale verden.

Avisen er lavet via en tjeneste der hedder: paper.li hvilket iøvrigt også er tjenestens webadresse, skulle man have lyst til at lave sin egen avis. Avisen er bygget op omkring Twitter og det der skrives der. I første omgang tager den udgangspunkt i de folk jeg personligt følger på Twitter, men man er meget velkommen til at komme med forslag til andre spændende folk, som jeg ikke har på min liste. Dem kan man maile til mig på jackn@vejle.dk
.
Avisen findes via Det mobile Vejles webside (under Mobil-update) eller direkte på: http://paper.li/Jacob_Knudsen/mobile-vejle
..
Jacob Knudsen, Det mobile Vejle