søndag den 31. oktober 2010

Visionen om Den Mobile Kommune

Mobiltelefonen giver adgang til et kæmpestort og endnu uudnyttet potentiale for at
indhente information, få vejledning og tilgå læringsmaterialer. Mobilen er en af
videnssamfundets mange it-former, der giver langt mere tids- og stedsfleksibilitet,
end vi tidligere har set.

BBC Media forudser, at alle mobiler, som forhandles i 2013, vil
være smartphones.Vi vil altså alle snart have disse små computere og kommunikationsmedier lige ved
hånden. Spørgsmålet er så, hvordan man i danske kommuner kan udnytte mobilens
potentialer. Det har netværket Det Mobile Vejle sat sig for at give et bud på.
Det Mobile Vejle er et bidrag til visionen om Den Mobile Kommune, hvor alle borgere
har adgang til information, vejledning og læring, når og hvor de måtte have behov for
det.

Netværkets deltagere samarbejder på tværs af kommunens faglige områder om at
udvikle, søge midler til og føre mobil-projekter ud i livet.

Det Mobile Vejle har fokus på, at alle borgere øger deres muligheder for mobil information, vejledning og læring i et hverdags-, arbejds- og uddannelsesliv.
.

Læs mere HER