mandag den 10. november 2014

Det Mobile Vejle 2015

Kære alle i Det Mobile Vejle

Vi vil gerne sikre os, at netværket har nogle rigtig gode, relevante netværksmøde temaer i 20015. Og gerne for så mange i Vejle Kommune som muligt.

Derfor har vi, der indkalder, valgt at bruge et møde i december på at finde indhold og temaer sammen med nogle af dem, der har fingeren på den "mobile puls".

Vi aflyser  mødet 24.11., men vender - forhåbentlig - stærkt tilbage.

Venlig hilsen

Jacob Knudsen, Anne-Mette Agermark, Linda Kruse og Mads Bo-Kristensen

lørdag den 13. september 2014

Aflysning af netværksmøde 24. september

Vi har aflyst netværksmødet 24. september. Næste møde bliver 24. november kl 13.-15.30.


tirsdag den 8. april 2014

Netværksmøde om Big DATA

2. april var der et netværksarrangement i Det Mobile Vejle. Deltagerne kom for at høre om og diskutere Big DATA og en smart brug af dem. Hvordan kan store mængder af data bruges til gavn for både borgere og virksomheder i en kommune som Vejle? Og hvordan sikrer man, at data arbejder for og ikke imod den enkelte borger og forbruger? Se mere om arrangementet her

Fotos fra dagen..

Oplæg ved Vinay Venkatraman fra Leapcraft innovation om, hvordan de
 udnytter styrken af store datasæt og får helt nye indsigter i et område


Laust Rich fra Finn Fonge A/S fortalte om deres innovative teknologier,
som kan samle og udnytte kørseldata

Allan Mark Kristsenten og Søren frisk fra eShout holdte oplæg om data
Mining og fortalte om, hvad eShouts data kan bruges til. 

Mange var mødt op til arrangementet for at høre om og diskutere Big DATA

fredag den 21. februar 2014

Big DATA - 2. april

Alle taler om Big DATA. Men hvad er Store DATA? Det er ikke bare store datasæt - det er meget mere. Netværksmøde i Det Mobile Vejle
2. april kl. 13 - 15.30
Xeneriet i Spinderihallerne
Alle er velkomne!


Kom og mød personer, der virkelig véd noget om Big DATA og en smart brug af dem. Hvordan kan store mængder af data bruges til gavn for både borgere og virksomheder i en kommune som Vejle? Og hvordan sikrer man, at data arbejder for og ikke imod den enkelte borger og forbruger? 

POLITIKEN 3. januar 2014: "Big data vil vende op og ned på din verden" (se også definition)

Hvad er BIG DATA og hvordan kan og bør de bruges?
v/ Vinay Venkatraman, Leapcraft Innovation
W
ebsites:  http://leapcraft.dk and  http://idnext.comI Leapcraft udnytter vi styrken i ​​store datasæt til at få nye indsigter og opdage helt nye nye muligheder på et område. Vi trænger bag om store datasæt  gennem en kombination af kvalitative og kvantitative metoder. Det helt nye muligheder for at skabe uforudsete muligheder for din organisation. Dette vil blive illustreret med cases. 
....
Vinay Venkatram er fra LeapCraft og har de internationale briller på. Oplægget foregår på engelsk. Vinay har optrådt utallige steder, bl.a.  på en dag om Big DATA , som Dansk Design Center og Spinderihallerne arrangerede 3. december 2013. Se mere her Hvis du gik glip af Vinay, så har du mulighed for at høre og tale med ham 2. april. 

Mobility in smart green cities - Mobil i Vejle
v/ Laust Rich og Charlotte Villemoes, Finn Fronge A/S

 • Intelligente Transport Systemer (ITS) som driver i øget mobilitet
 • Grøn transport som driver i den mobile verden
 • Øget effektivitet inden for persontransport
 • Internationale perspektivering i forhold til trængsel og mobilitet
Laust Rich og Charlotte Willemoes er fra Finn Frogne A/S  og har base I Vejle. De har optrådt flere steder, bl.a. på KLs netværksdage til en workshop om Smart Cities (21. nov). Her fortalte de om deres innovative teknologi, som kan samle og udnytte kørselsdata. De diskuterede med deltagerne, hvad disse kunne bruges til i forhold til smarte kørselsordninger i og på tværs af kommuner. Laust og Charlotte har mange gode idéer til, hvor man kan køre grønt både som kommune og virksomhed. 

Data Mining 
v/Allan Mark Kristensen, eShout
(Data Mining som betegner søgning efter mønstre og strukturer i større datamængder)
 • Hvad er eShout og hvordan fungerer vores Data Mining?
 • Hvad kan man bruge eShouts data til ?
  • Uddanelsesinstitutioner 
  • Gågade og shopping områder
  • Byplanlægning
Allan Mark Kristensen er fra e-Shout! og har ligeledes base i Vejle. Anne-Mette Agermark og Mads Bo-Kristensen traf Allan Mark Kristensen og hans kollega, da de var på jagt efter smarte måder at indsamle data om ”uddannelsesstrømme” i og omkring Vejle: Hvor og hvordan bevæger man sig før under og efter uddannelse? Kan det sige noget om nye steder, muligheder, overlap m.m. i forbindelse med med uddannelseslivet i Vejle Kommune…?  Dette netværksmøde er arrangeret af Anne-Mette Agermark (Teknik & Miljø), Linda Kruse (Sundhed & Forebyggelse), Jacob Knudsen (Vifin / B&U) og Mads Bo-Kristensen (Uddannelse & Læring / B&U)

torsdag den 12. december 2013

eShout - et spændende firma fra Vejle

Vejle-fimaet eShout vil kunne bidrage til Vejles udvikling med en ny form for kundestrømsanalyser. Mød eShout på netværksmøde i Det Mobile Vejle i 2014. 
Med eShout's annonceringssystem, vil vi kunne opbygge målrettede kundestrømsanalyser til gavn for både kommune og borgere.


Ved hjælp af ny smartphone teknologi kan eShout medvirke til at bringe Vejle et skridt fremad i den teknologiske udvikling. eShouts ambition er at nå udover både Vejle og Danmarks grænser.

fredag den 22. november 2013

Smart City i øjenhøjde - oplæg på KL netværkdsdage

Oplæg på KL Netværksdage 21.11.13 - på  Hotel Comwell i Kolding. Jacob Knudsen har i længere tid arbejdet med begrebet "Smart City i øjenhøjde". Se eller gense præsentationen, hvor Jacob sammen med Anne-Mette Agermark og Mads Bo-Kristensen viser, hvad Smart City i øjenhøjde (for alle!) er og hvordan der arbejdes med det i Vejle Kommune.

 


NB! Vejle Kommune v/VIFIN og Uddannelse & Læring deltager i et netværk om Smart Cities på initiativ af Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter og Aarhus Universitet. Netværket har deltagelse af en  række kommuner, der inspirerer hinanden (og Ministeriet) til at tænke i konkrete Smart City-løsninger på kommunale udfordringer. VIFIN (med Jacob Knudsen i spidsen) bidrager med en lang række konkrete eksempler og fremgangsmåder, som har til formål at fremhæve de enkle bruger- og borgernære løsninger.

Besøg Smart Vejle -  oplev, hvordan Smart City begrebet og dets konkrete udmøntning kan se ud - i øjenhøjde. 

torsdag den 10. oktober 2013

Netværksmøde 11. november

Der er netværksmøde i Det Mobile Vejle 11. november kl. 13 - 16 (bemærk sluttidspunktet). Det foregår i Pakkeriet i Spinderihallerne.Fokus i år er jo Smart City (Smart Vejle). Denne gang vil der være oplæg om bl.a. Smart Health. Det drejer sig om "smarte" eller "kloge" teknologistøttede løsninger til sundhedsområdet.

Smart City i øjenhøjde v/ Jacob Knudsen, VIFIN
Jacob Knudsen fra VIFIN arbejder i det daglige med digitale medier i forhold til læring og kulturformidling og som en del af dette hvordan Smart City begrebet kan understøtte dette arbejde. Bl.a. arbejder han sammen med Kjetil Sandvik fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (KU) på udviklingen af et nyt koncept: Smart city i øjenhøjde.
Konceptet skal give et bud på hvordan en Smart city kan tænkes enkelt, fleksibelt og med fokus på "byens menneskelige resourcer" og borgernes deltagelse i udviklingen. Bl.a. ved at formulere nogle centrale værdier for hvad en "Smart City i øjenhøjde" er. Udviklingen af konceptet er endnu i sin første fase, men Jacob Knudsen vil give et første kort indblik i arbejde og på den måde give et indspark der også kunne have relevans i forhold til Smart City inden for sundhedsområdet.

Telemedicin på godt og ondt v/ Christina Egelund Antonsen,  Gitte Kjeldsen, MedTech Innovation Center, Hospitalsenheden Horsens

Hospitalsenheden Horsens har arbejdet med telemedicin siden 2010. Der er opbygget erfaringer på mange områder; hvilken type patienter kan få glæde af telemedicin, hvilke holdninger har de sundhedsfaglige til telemediciin og hvilke kompetencer er der brug for, hvordan organiserer man telemedicin, hvilke teknologier er anvendt og har de fungeret?

Den første generation af den telemedicinske løsning har været én-sektoriel, idet Hospitalet har haft mere end 100 patienter med kol igennem et telemedicinsk behandlingsforløb. Næste generation af løsningen er tværsektoriel og kan anvendes til flere diagnoser og formål. Løsningen er ved at blive udviklet i et tæt samarbejde med Horsens Kommune og de praktiserende læger, samt Falck, Next Step Citizen og Copenhagen Living Lab. De første patienter er inkluderet og planen er, at mere end 300 patienter i løbet af de næste to år skal have tilbudt telemedicin. Endeligt er forarbejdet til tredie generations telemedicinsk løsning sat igang af Region Midtjyllands taskforce, idet man har en hypotese om, at de støttefunktioner, som skal sikre økonomi i telemedicin, skal placeres i et fælles tværsektorielt center. Dette bliver ligeledes afprøvet i Horsens.

Andre spørgsmål, som vil blive berørt vil være:
·         Mange virksomheder fortæller, at de er klar til telemedicin, men er det også, hvad Hospitalsenheden Horsens har erfaret?
·         Hvordan går man fra et projekt til storskala?

·         Hvilke støttefunktioner er der brug for, hvis man skal have telemedicin til at virke i storskala?


Genoptræning af sen-hjerneskade med talegenkendelse/ Thomas K. Hansen - VIFIN
Kan man genoptræne talesproglige vanskeligheder hos sen-hjerneskadede via talegenkendelse?
Videnscenter for Integration, Dansksimulatoren Aps og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi har per 1. oktober 2013 påbegyndt udviklingen af KommunikationsSimulatoren, KomSim. I samarbejde med en række logopæder der har afprøvet teknologien i Dansksimulatoren, er det blevet vurderet at talegenkendelse potentielt kan tilbyde apoplektikere et væsentligt træningsredskab til tidligere massiv indsats, samt intensiveret selvtræning.

KomSim skal kunne identificere og korrigere specifikke sproglige problemer som patienterne oplever ved såvel impressiv som ekspressiv afasi, og derigennem forhåbentlig hurtigere hjælpe dem til en bedre hverdag.

Pause og netværkssnak

KMD Talegenkendelse / KMD Mobil Talegenkendelse  v/ Stine Fritsdal 
Med KMD Mobil Talegenkendelse kan registreringen ske hurtigt og nemt mens medarbejderen er på farten, hvilket giver tidstro data, besparelser og mulighed for optimerede arbejdsgange. KMD Mobil Talegenkendelse betyder en mere effektiv arbejdsgang hvor eksempelvis den tilsynsførende vil kunne lave sagsbehandling på farten og i nogle tilfælde sammen med kunden. Og hvad med den pædagogiske konsulent, der kan tale sin indstilling ind mens vedkommende sidder med eksempelvis en institutionsleder. Eller SOSU assistenten, der via autotekster kan indrapportere meget store dele af dagens arbejde. Læs mere her


Online bureauet Sort Kaffe - udvikling af Apps v/Jeannette Eis
På trods af navnet SortKaffe, har vi ikke noget med kaffe at gøre. Vi er derimod et online bureau, med fokus på udvikling af apps til både smartphones og tabletsApps er det ”nye” sort. Der er rigtig mange apps på markedet og nogle menes, at være mere brugbare end andre. Vores fokus er på udvikling af apps, der kan gøre hverdagen lettere, smartere og mere effektiv. Vi udvikler løsninger, der er brugerrettet og brugervenlige. De to ord er godt nok buzzwords, brugt af mange, men det gør dem ikke mindre værd. Vi fortæller om os og giver et oplæg til, hvordan/hvilke apps, man kan udvikle indenfor emnet "health". Læs om vores bud på meningsfyldt apps her.

Afrunding